Bu sitedeki tüm materyalde sağlanan yasal haklar Dizgihane.com tarafından veya materyalin orijinal yaratıcısı tarafından tutulur.
Burada belirtilenin dışında, hiçbir materyal kopya edilemez, tekrar üretilemez, dağıtılamaz, sergilenemez, yüklenemez, tekrar oynatılamaz, postalanamaz, verici yoluyla geçirilemez, elektronik, mekanik, fotokopi, kayıtlı ve ya herhangi başka bir şekilde çoğaltılamaz.
Bu sitedeki materyallerin sadece sergileme, kopya, dağıtım veya yükleme için kişisel, ticari olmayan kullanım için değiştirmeme ve materyaller için tüm yasal ve içerdiği diğer kişisel notların yasal sahibiyseniz izin verilebilir.
Değilseniz, dizgihane.com izni olmadan, buradaki her şeyi diğer serverlara kopyalayamazsınız.
Bu izin otomatik olarak bu şartlardan bir maddeyi bozduğunuz anda biter.
Bu tahdit hususunda acilen yüklediğiniz veya resmettiğiniz materyali imha etmek zorundasınız.
Bu sitedeki herhangi bir materyalin herhangi bir imzasız kullanımı kopyalama yasaları, ticari yasalar, güvenlik ve tanıtım yasaları ve iletişim kanunları ve statülerine tecavüz eder.